A

A
Gepubliceerd op 09-04-2021

Bent u partner van iemand met een pensioen bij SPOA?

Dan kunt u van ons een uitkering krijgen als uw partner overlijdt.

Partnerpensioen voor u
Heeft uw partner pensioen bij SPOA? Dan is er voor u een uitkering geregeld als uw partner overlijdt. Dat krijgt u vanaf dat moment zolang u leeft. Daarbij maakt het niet uit hoe oud u bent. Wij noemen deze uitkering partnerpensioen.

Maar er zijn uitzonderingen. In sommige gevallen is er namelijk geen partnerpensioen. Het is goed om die uitzonderingen te kennen. Dan komt u later niet voor vervelende verrassingen te staan. 

Wanneer is er geen partnerpensioen?
Op basis van de huidige pensioenregeling, zijn er een paar situaties waarin u mogelijk geen recht hebt op partnerpensioen:
Als u en uw partner samenwonen en u niet bij ons fonds bent aangemeld.
Zorg ervoor dat u bij SPOA bekend bent. Uw partner kan u bij ons aanmelden. Dat gaat eenvoudig via het deelnemersportaal. 
Als u en uw partner samenwonen en u voldoet niet aan de voorwaarden voor aanmelding. 
U moet bijvoorbeeld beschikken over een notarieel samenlevingscontract, dat ten minste zes maanden geleden is aangegaan. In ons reglement staat aan welke voorwaarden u precies moet voldoen.
Als uw partner al met pensioen was toen u een relatie kreeg. 
Na ingang van het pensioen ligt alles vast. Voor een nieuwe partner is er geen partnerpensioen. 
Als uw partner het partnerpensioen heeft geruild voor meer pensioen voor zichzelf.
Deze keuze krijgt uw partner op het moment dat zijn of haar pensioen ingaat. Uw partner krijgt dan zelf meer pensioen, maar als hij of zij overlijdt, krijgt u minder of niets. Daarom vragen wij u of met deze keuze akkoord gaat. U zet in dat geval een handtekening op het keuzeformulier. 
Als u bent gescheiden of niet langer samenwoont.  
Bent u ex-partner? Dan houdt u recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar gaat. Vanaf dat moment heet dit dan bijzonder partnerpensioen. Als u hier afstand van doet op het moment dat u uit elkaar gaat, krijgt u na het overlijden van uw ex geen partnerpensioen van ons fonds.

Door de aanpassing in onze pensioenregeling in het verleden, is ook de dekking van het partnerpensioen een aantal keer gewijzigd. De startdatum van uw partner aan onze pensioenregeling, is bepalend voor wat er geregeld is. Bekijk hier het overzicht

Wat kunt u doen?
Ga samen met uw partner na wat er geregeld is als één van u beiden komt te overlijden. Dat kan in drie stappen:
1. Log samen in op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat een compleet overzicht van uw pensioen en dat van uw partner. U ziet het pensioen dat u hebt opgebouwd via verschillende werkgevers én uw AOW. Pensioen van SPOA staat er ook bij. 
2. Kijk of u recht hebt op Anw. Dat is een uitkering van de overheid voor nabestaanden. Informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
3. Tel dit bij elkaar op en kijk of het genoeg is. Is dat niet zo? Dan kunt u nu iets regelen, bijvoorbeeld een verzekering afsluiten of extra sparen. Informeer bij een financieel adviseur naar de mogelijkheden. 

Vragen?
Wilt u meer weten over het partnerpensioen bij ons fonds? Vraag uw partner om in te loggen op het deelnemersportaal van deze website. Komt u er niet uit? Neem contact op. Wij helpen u graag.