Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 26-09-2023

Arbeidsongeschikt? Geen zorgen over uw pensioen

SPOA biedt geen dekking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wel kennen we een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Als u geheel of deels arbeidsongeschikt wordt, hoeft u geheel of deels geen premie te betalen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de opbouw van uw pensioen.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 

Wordt u arbeidsongeschikt? Als u in loondienst bent, blijft u pensioen opbouwen. U betaalt dan zelf geen premie meer voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u zelfstandig? Dan geldt voor u hetzelfde, onder de voorwaarde dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. 

Geen arbeidsongeschiktheidsuitkering bij SPOA

Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als u arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u van SPOA geen aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Een dergelijke aanvulling dient u elders te verzekeren. Let op: als zelfstandige ontvangt u ook geen WIA-uitkering.

Belangrijke voorwaarden

Het verzoek tot premievrije opbouw dient vergezeld te gaan van een verklaring van een officiële keuringsinstantie over de graad van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast stelt de belastingdienst een tweede voorwaarde voor een zelfstandige of een DGA. Zij krijgen de premievrijstelling alleen toegekend, indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering is  verzekerd die niet lager is dan 70% van het minimumloon.

Let op: ook bij uitdiensttreding als gevolg van ziekteverlof hebt u recht op premievrijstelling!

De mate van premievrijstelling is terug te vinden op onze website.