Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 13-12-2019

Arbeidsongeschiktheid: belangrijk om te weten

SPOA krijgt regelmatig vragen over arbeidsongeschiktheid. Het pensioenfonds biedt geen dekking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wel kennen we een (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. U hoeft in dat geval dus (deels) geen premie te betalen. Er zijn wel voorwaarden. Zo dient bij een verzoek tot premievrijstelling een verklaring van een officiële keuringsinstantie te zijn gevoegd. Voor een zelfstandige of DGA zonder WIA-verzekering, kan premievrijstelling alleen worden toegekend indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering is verzekerd.

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij SPOA

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsgeschiktheidspensioen van ons. Uw pensioenregeling voorziet hier niet in. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. (Let op: als zelfstandige of DGA ontvangt u geen WIA-uitkering.)


Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u arbeidsongeschikt? Als u in loondienst bent, blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. U betaalt dan zelf geen premie meer voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u zelfstandig? Dan geldt voor u hetzelfde, onder de voorwaarde dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.


Belangrijke voorwaarden

Het verzoek tot premievrije opbouw dient vergezeld te gaan van een verklaring van een officiële keuringsinstantie over de graad van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast stelt de belastingdienst een tweede voorwaarde voor een zelfstandige of een DGA. Zij krijgen de premievrijstelling alleen toegekend, indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering is verzekerd dat niet lager is dan 70% van het minimumloon.


Hoogte premievrijstelling

De premievrije pensioenopbouw wordt gebaseerd op de pensioengrondslag die ook gold voorafgaand aan de eerste ziektedag. Voor een zelfstandige apotheker geldt dat de jaarlijkse premievrije pensioenopbouw wordt gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag over de laatste vijf volle kalenderjaren voorafgaand aan zijn eerste ziektedag. Indien de deelnemer minder dan vijf volle kalenderjaren deelnemer is geweest, wordt uitgegaan van de gemiddelde pensioengrondslag over de feitelijke deelnemingsperiode.


De pensioenopbouw gebeurt als volgt:

Bij een arbeidsongeschiktheid van:

Mate van premievrijgestelde pensioenopbouw:

80% tot 100%

100%

65% tot 80%

72,5%

55% tot 65%

60%

45% tot 55%

50%

35% tot 45%

40%

Minder dan 35%

0%