A

A
Gepubliceerd op 15-04-2021

Weg naar nieuwe pensioenregeling van start met enquête en nieuwe projectwebsite

Op 12 juni 2020 hebben het kabinet, werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord bereikt over de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel. De apothekers werkzaam in de openbare apotheek kiezen naar aanleiding hiervan in februari 2022 een nieuwe pensioenregeling. De weg naar deze keuze start met een enquête onder de leden van BPOA en een projectwebsite.

Lees verder op apothekerspensioen.nl