Laatste Nieuws


Parameters 2020 beschikbaar

De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.

Lees verder


Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

Lees verder


Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020. De pensioenopbouw daalt en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar in kleine stappen verhoogd.

Lees verder


Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Lees verder

Waarom premieverhoging?


Gepubliceerd op 13-12-2019


De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

De rentedaling heeft tot gevolg dat u voor dezelfde premie-inleg veel minder pensioen krijgt. Dat kunt u op het plaatje hieronder zien.

Andersom geredeneerd: voor eenzelfde pensioenopbouw is veel meer premie nodig. Betalen de openbare apothekers nu 24,7% pensioenpremie over hun pensioengevend inkomen, in 2020 zou 36% pensioenpremie moeten worden betaald voor hetzelfde pensioen. Gekozen is voor een kleinere verhoging, die het pensioen toch op niveau houdt. De verhoging wordt stapsgewijs ingevoerd.

 

Wat betekent de premieverhoging voor uw portemonnee?

Voor het antwoord op deze vraag is een voorbeeld weergegeven in het volgende plaatje:

Voor de drie deelnemers in het voorbeeld is het gevolg van de premieverhoging weergegeven. In de tweede kolom staat de oude premie. In de derde kolom staat de jaarlijkse opbouw die in 2020 toegezegd kon worden als de premie in 2020 hetzelfde zou zijn gebleven. Een daling dus van 1,1% in 2019 naar 0,8% in 2020. In de vierde en vijfde kolom staat de verhoogde premie en de jaarlijkse opbouw in de nieuwe situatie.

 

De gebruikte plaatjes zijn afkomstig van het webinar dat BPOA in november over het voorstel premieverhoging gaf. Voor een uitgebreide toelichting, kunt u het Webinar van BPOA bekijken.

SPOA werkt samen met