A

A
Gepubliceerd op 15-12-2020

Vraag en antwoord over het nieuwe pensioenstelsel

In 2024 gaat een nieuw pensioenstelsel in. Dit jaar beginnen hiervoor de voorbereidingen. SPOA en BPOA zullen u hierbij actief betrekken.

De hoogte van het pensioen kan straks veel makkelijker stijgen of dalen. Hoe kan ik dan weten hoe hoog mijn pensioen uiteindelijk zal zijn?
Wij blijven u via de bekende kanalen periodiek op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw pensioenopbouw. Eenvoudig gezegd kunt u bij een slechte economie wat minder pensioen verwachten, en bij een goede wat meer.

Ik heb al een behoorlijk pensioen opgebouwd. Kan ik dat nu kwijtraken?
SPOA ziet in de overgang naar het nieuwe stelsel toe op wat er gebeurt met uw opgebouwde pensioen. Er zullen goede afspraken worden gemaakt hoe de overgang naar het nieuwe stelsel uitgevoerd zal worden.  Bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel kunt u geen reeds opgebouwd pensioen kwijtraken.

Kan ik straks een deel van mijn pensioen in een keer opnemen?
Als de plannen doorgaan wordt het vanaf 2022 mogelijk gemaakt om bij pensionering een deel van uw pensioen in een keer op te nemen. Hier worden nog afspraken over gemaakt. Zo’n opname heeft mogelijk gevolgen voor belasting of toeslagen. Uw pensioenuitkering wordt hierdoor ook lager. 

Heeft de komst van het nieuwe pensioenstelsel ook gevolgen voor gepensioneerden?
De kans is groot dat ook gepensioneerden wat gaat merken van het nieuwe stelsel. Net als de pensioenopbouw kan ook de pensioenuitkering eerder omhoog of omlaag gaan, afhankelijk van de economische situatie. De belangen van gepensioneerden worden zowel in het bestuur van SPOA als in het Verantwoordingsorgaan van SPOA goed in de gaten gehouden. 

SPOA besteedt vanaf nu in elke nieuwsbrief aandacht aan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.