A

A
Gepubliceerd op 01-11-2018

Vervroegd pensioen en deeltijdpensioen

Vervroegd pensioneren is een populaire keuze bij SPOA. Veel deelnemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Met pensioen gaan is al mogelijk vanaf uw 55ste jaar. (De huidige pensioenrichtleeftijd is 68.) Dit heeft wel financiële gevolgen.

Vervroegd pensioneren is een populaire keuze bij SPOA. Veel deelnemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Met pensioen gaan is al mogelijk vanaf uw 55ste jaar. (De huidige pensioenrichtleeftijd is 68.) Dit heeft wel financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en de uitkeringsduur wordt langer. Eerder uw ouderdomspensioen ontvangen, betekent dus dat uw ouderdomspensioen lager uitvalt. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW mogelijk later ingaat dan uw vervroegde pensioen.


Let op: als u meer dan vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stopt, dient wel het dienstverband, dan wel het arbeidzame leven (bij zelfstandigen) te zijn beëindigd. Dit is een eis van de belastingdienst. Als u korter dan vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stopt, mag u nog wel werkzaam zijn.


Neem tijdig contact op met SPOA!

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden, is het belangrijk dat u uiterlijk zes maanden voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum contact opneemt met onze administrateur AZL. Wij hebben dan de gelegenheid om een en ander tijdig voor u in orde te maken. U kunt een dergelijk verzoek indienen via het contactformulier op de website van SPOA.


Berekening

SPOA berekent het nieuwe ouderdomspensioen zo, dat het gelijkwaardig is aan het ouderdomspensioen op de oorspronkelijke latere pensioendatum. Het verzoek tot vervroegen wordt niet gehonoreerd als het jaarlijkse pensioenbedrag lager wordt dan de afkoopgrens.


U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.


Deeltijdpensioen

De pensioenregeling van SPOA biedt ook de mogelijkheid om deeltijd met pensioen te gaan. U gaat dan voor een bepaald percentage (20, 40 of 60% bijvoorbeeld) met pensioen. Voor SPOA is dit hetzelfde als gedeeltelijk eerder met pensioen. De afspraken voor deeltijdpensioen zijn daarom hetzelfde als de afspraken die voor vervroegd pensioen gelden.