A

A
Gepubliceerd op 22-12-2020

Verlaging in 2021 niet waarschijnlijk

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat het fonds in kas heeft en het geld dat het fonds nodig heeft om alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Binnen de huidige regels moet de dekkingsgraad een bepaalde minimumhoogte hebben. Voor SPOA is deze ondergrens 104,3%.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit jaar wederom een tijdelijke regeling aangekondigd voor alle pensioenfondsen. Hierdoor hoeft SPOA niet te voldoen aan deze grens van 104,3%, maar aan de tijdelijke ondergrens van 90%.

Als de dekkingsgraad eind 2020 lager is dan de minimale dekkingsgraad van 90%, dan worden de pensioenen in 2021 verlaagd. 

Situatie bij SPOA
Sinds eind 2015 is de beleidsdekkingsgraad van SPOA lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Per eind 2020 zal dit nog steeds het geval zijn. Eind november 2020 was de dekkingsgraad 96,1%. SPOA heeft op dit moment dus een kleine marge opgebouwd. SPOA hoeft daarom waarschijnlijk niet te verlagen. Komende weken weten we of de verlaging daadwerkelijk is afgewend.