Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 13-12-2022

Start nieuwe pensioenregeling uitgesteld. Ook het besluit over invaren is uitgesteld

​BPOA en SPOA, voor de transitie verenigd in het project apothekerspensioen, hebben de ingangsdatum van de nieuwe pensioenregeling uitgesteld. Ook de stemming over invaren op de ALV van BPOA is naar een later tijdstip verplaatst. Belangrijkste reden is de vertraging die de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen oploopt. Door de vertraging heeft minister Schouten van Pensioenen de ingangsdatum van de nieuwe wet al eerder uitgesteld.

Behandeling WTP duurt langer dan verwacht

Momenteel is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in behandeling in de Tweede Kamer. Daarna volgt nog de beoordeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Dit proces duurt langer dan gepland. Het gaat dan ook om een belangrijke en complexe aanpassing van het pensioenstel­sel. Om die reden heeft Minister Schouten van Pensioenen de ingangsdatum van de wet met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2023.

Besluit invaren uitgesteld

Het bestuur van BPOA heeft invaren niet tijdens de ALV van 23 november ter stemming gebracht. Dat is wel zo gemeld in de ALV van juni, waar de nieuwe regeling is aangenomen. Belangrijkste reden hiervoor is het uitstel van de in­gangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen, waarvan het ‘invaren’ een belangrijk onderdeel vormt.

Wat is invaren?

Pensioen invaren betekent dat pensioen dat is opgebouwd onder het huidige stelsel, wordt over­geheveld naar de nieuwe pensioen­ regeling, met de afspraken die daar gelden. In het pensioenakkoord gaat de voorkeur uit naar invaren. Het bestuur van BPOA heeft ook de intentie om in te varen, en heeft SPOA gevraagd de gevolgen hier­van inzichtelijk te maken. Er wordt gekeken hoe kan worden ingevaren en wat dit voor de verschillende groepen deelnemers betekent. Op basis hiervan doet het bestuur van BPOA een voorstel waarover in de ALV gestemd zal worden.

Nieuwe datum besluit invaren 

De reguliere ledenvergaderingen van BPOA zijn jaarlijks in juni en november, maar indien nodig kan een extra ALV worden belegd. Het bestuur van BPOA wil nu echter eerst de uitkomst van de behandeling in beide kamers afwachten, alvorens een nieuwe datum vast te stellen waarop het besluit tot invaren geagendeerd zal worden.

Nieuwe startdatum nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe startdatum is nog niet bepaald. Momenteel bekijkt het projectteam de gevolgen van het uitstel en de keuze voor een ingangsdatum voor de nieuwe pensioenregeling. Zodra de nieuwe startdatum bekend is, zal het pro­jectteam de leden en deelnemers hiervan op de hoogte brengen.