Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 05-10-2022

SPOA wint prijs voor beste pensioenfonds!

Op 4 oktober heeft SPOA een prijs gewonnen voor beste pensioenfonds met een vermogen van minder dan 5 miljard. SPOA was genomineerd voor deze prijs, uitgereikt door Pensioen Pro, het vakblad van het Financieele Dagblad voor de pensioensector. Vanzelfsprekend is SPOA heel blij met deze prijs. Het bevestigt dat we op de goede weg zijn. Duidelijk is dat de samenwerking met BPOA en het verantwoordingsorgaan van SPOA hebben bijgedragen aan de snelheid waarmee SPOA zich op het nieuwe pensioenstelsel kan voorbereiden.

Juryrapport

Volgens de jury laat SPOA zien een innovatief beroepspensioenfonds te zijn. Zo zijn we het eerste beroepspensioenfonds dat een regeling voor het nieuwe stelsel heeft vastgesteld. De jury roemt daarbij de inzet van SPOA om deelnemers te betrekken bij de ontwikkelingen. Er is sprake van veel draagvlak onder de deelnemers, daarnaast is de risicobereidheid van deelnemers goed betrokken in het beleggingsbeleid.

In de nieuwe flexibele pensioenregeling krijgen deelnemers de keuze uit drie beleggingsprofielen, offensief (meer risico), neutraal (gemiddeld risico), defensief (minder risico). Het voorstel is om in het neutrale beleggingsprofiel 90% van het vermogen te beleggen  in aandelen. Dat wordt vanaf twintig jaar voor pensioenleeftijd geleidelijk afgebouwd naar 40%. Deze percentages zijn gebaseerd op de wensen van de deelnemers, waarvan 20% de vragenlijst over hun risicoprofiel invulde. Op dit moment belegt het pensioenfonds slechts 27% in aandelen. SPOA wil de beleggingsmix niet in één keer aanpassen, maar stapsgewijs voorsorteren op het nieuwe pensioenstelsel.

Snelle transitie belangrijk voor SPOA

SPOA wil liefst snel naar het nieuwe stelsel. Met beleggingsmix in de huidige regeling kan de pensioenambitie van 60 tot 70% van het middelloon naar verwachting niet gehaald worden. Bij een ongewijzigde premie van 30,7%, is een percentage van minimaal 80% belegd in aandelen naar verwachting wel voldoende. In het nieuwe stelsel is deze aanpassing van de beleggingen mogelijk.