Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 14-11-2022

SPOA verhoogt pensioenen twee keer met 1,5%

SPOA verhoogt de pensioenen en de opgebouwde pensioenen. De verhoging wordt in 2 stappen doorgevoerd: 1,5% per 1 januari 2022 en 1,5% per 1 januari 2023. De verhoging vindt dus deels met terugwerkende kracht plaats. Voor actieve en gewezen deelnemers komen de verhogingen bovenop de vaste verhoging van 1,5% per jaar.

Financiële positie verbeterd

We kunnen uw pensioen extra verhogen, omdat de financiële positie van SPOA is verbeterd. De dekkingsgraad is eind september gestegen naar 120%. Daarnaast heeft de overheid de regels in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel tijdelijk aangepast.

Mariëtte van de Lustgraaf – Wielens over de verhogingen: ‘We zijn blij met het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds en de mogelijkheid om de pensioenen te verhogen. De huidige economische situatie is echter niet stabiel. SPOA blijft daarom goed opletten wat de effecten van verhogen zijn op het pensioenfonds.’

Verhoging van 1,5%

Door fiscale regelgeving en volgens het reglement van SPOA kan er een maximaal een voorwaardelijke verhoging van 1,5% worden toegekend. Het bestuur van SPOA heeft besloten dat deze maximale verhoging bij de huidige dekkingsgraad toegekend kan worden. Deze verhoging wordt mogelijk gemaakt door de versoepelde regels.  Zonder de aanpassing van de overheid zou het besluit slechts voor een gedeelte daarvan en niet eerder dan voor 2023 kunnen worden genomen.

Verhoging gepensioneerden

Gepensioneerden ontvangen een brief over de datum en de manier waarop de verhoging van 2022 in de pensioenuitkering wordt verwerkt. In januari 2023 wordt de pensioenuitkering opnieuw verhoogd met 1,5%.

Verhoging actieven en gewezen deelnemers

Ook de opgebouwde pensioenen worden met 2 keer 1,5% verhoogd. Deze verhogingen komen boven op de jaarlijkse vaste verhoging van 1,5%. De verhogingen worden in 2023 zichtbaar in het uniforme pensioenoverzicht en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Evenwichtige belangenafweging

Bij al haar besluiten kijkt het bestuur zorgvuldig of de belangen van alle deelnemers evenwichtig worden behartigd. Het bestuur houdt daarbij rekening met hoge inflatiecijfers, wijzigende wet- en regelgeving en de gevolgen van toeslagverlening voor alle deelnemers.

Verschil effect verhoging tussen actief en gepensioneerd

Door de verhoging wordt er meer pensioen uitgekeerd. De mensen met een uitkering profiteren daar gelijk van. Voor actieve en gewezen deelnemers wordt het opgebouwde pensioen verhoogd. Zij zien het effect van deze verhoging pas later, namelijk wanneer zij pensioen uitgekeerd krijgen.

Invaren

In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel zijn de regels voor toekenning van een verhoging aangepast. SPOA heeft de intentie om de opgebouwde pensioenen in te varen in het nieuwe stelsel en kan daarom van deze aanpassing gebruik maken.

Het bestuur wil graag dat alle deelnemers straks met minimaal een gelijkblijvend pensioen overgaan naar de nieuwe pensioenregeling. Gegeven de huidige financiële situatie is dat ook met de pensioenverhogingen in 2022 en 2023 naar verwachting haalbaar.

Het definitieve besluit over invaren  volgt pas nadat BPOA een voorstel hierover aan haar leden heeft voorgelegd en de leden daarover besloten hebben.

Toekomstverwachting

In de loop van 2023 beoordeelt het bestuur of de opgebouwde pensioenen in 2024 opnieuw kunnen worden verhoogd.

Alle deelnemers ontvangen een brief over de verhoging en de gevolgen voor hun pensioen of pensioenopbouw.