Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 22-11-2023

SPOA verhoogt pensioenen met 1,5%

SPOA verhoogt alle pensioenen met 1,5%. De verhoging wordt per 1 januari 2024 doorgevoerd. Voor actieve en gewezen deelnemers komt de verhoging bovenop de vaste verhoging van 1,5% per jaar.

Financiële positie verbeterd

We kunnen uw pensioen extra verhogen, omdat de financiële positie van SPOA in 2023 is verbeterd. De dekkingsgraad is eind oktober gestegen naar 126,5%. Daarnaast heeft de overheid de regels in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel tijdelijk aangepast.

Verhoging vanaf januari 2024 doorgevoerd

Gepensioneerden ontvangen vanaf januari 2024 een hoger pensioen. Voor actieven en gewezen deelnemers komen de verhogingen boven op de jaarlijkse vaste verhoging van 1,5%. De verhogingen wor­den in 2024 zichtbaar in het uniforme pensioenoverzicht en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer pensioenopbouw in 2024

De pensioenopbouw in 2024 bedraagt 1,85%. Dat is 0,55% hoger dan de beoogde opbouw van 1,3%. Deze extra 0,55% is eenmalig en is mogelijk door de hoge rente in de afgelopen periode. In 2023 lag het opbouw percentage op 1,38%. In de jaren daarvoor lag de opbouw onder de beoogde 1,3%. 

Evenwichtige belangenafweging

Bij al haar besluiten kijkt het bestuur zorgvuldig of de belangen van alle groepen deelnemers worden behartigd. De pensioenverhoging waartoe het bestuur nu heeft besloten, komt ten goede van alle deelnemers en gepensioneerden.

Daarnaast is gekeken of de transitie naar de nieuwe pensioenregeling niet onder druk komt te staan door deze verhogingen. SPOA wil graag dat alle deelnemers en gepensioneerden met minimaal een gelijkblijvend (opgebouwd) pensioen overgaan naar de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur acht de kans op een lagere pensioenverwachting zeer klein.

Toekomstverwachting

In de loop van 2024 beoordeelt het bestuur of de opgebouwde pensioenen in 2025 opnieuw kunnen worden verhoogd. Mocht tijdens de transitie sprake zijn van een hogere dekkingsgraad dan nodig om de pensioenen om te zetten (invaren), dan komt een mogelijk overschot ten goede van de deelnemers en de gepensioneerden.

Alle deelnemers ontvangen binnenkort per brief meer informatie over de pensioenverhoging.