A

A
Gepubliceerd op 01-09-2020

SPOA selecteert Achmea IM als coördinerend vermogensbeheerder

Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) heeft Achmea Investment Management geselecteerd als haar coördinerend vermogensbeheer. De dienstverlening die Achmea IM vanaf 1 januari 2021 gaat leveren omvat portefeuillemanagement en herbalancering, beleggingsadministratie, monitoring en evaluatie externe managers, integraal risicomanagement en rapportages.

Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) heeft Achmea Investment Management geselecteerd als haar coördinerend vermogensbeheer. De dienstverlening die Achmea IM vanaf 1 januari 2021 gaat leveren omvat portefeuillemanagement en herbalancering, beleggingsadministratie, monitoring en evaluatie externe managers, integraal risicomanagement en rapportages. Beroepspensioenfonds SPOA heeft in totaal ruim 5500 deelnemers en een belegd vermogen van ongeveer € 2 mrd.

De keuze van SPOA voor Achmea IM is tot stand gekomen na een zorgvuldige oriëntatie en selectie.  Hierin speelden een goede culturele fit, risicomanagement en monitoring externe managers een belangrijke rol. Ook integrale rapportage was onderdeel van het selectieproces dat werd begeleid door Montae & Partners.

“Bij alle selectierondes kwam Achmea Investment management als meest degelijke en betrouwbare partner uit de bus. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. ”, aldus Mariëtte van de Lustgraaf - Wielens, voorzitter SPOA”.

“We zijn erg blij met de keuze van SPOA, hiermee verstevigen we onze klantengroep nog meer”, zegt Twan van Erp, Hoofd Strategisch Portefeuille Advies en directielid bij Achmea IM. “We laten zien dat we, ook in bijzondere tijden, klaar staan om nieuwe klanten te verwelkomen. We hebben de mensen bij SPOA goed leren kennen, vooral ook tijdens de online meetings die we hebben gehad vanwege de geldende coronaregels”.

Tot nu toe werd het de beleggingsadministratie uitgevoerd door Caceis. Custody-dienstverlening voor SPOA blijft door Caceis uitgevoerd worden.


Over Achmea Investment Management

Achmea Investment Management is een toonaangevende speler op de Nederlandse markt voor fiduciair management en vermogensbeheer. Met een team van ruim 250 betrokken medewerkers bieden wij dienstverlening op het gebied van Strategisch Portefeuilleadvies, Liability Driven Investments (LDI), Selectie en Monitoring van Externe Managers, 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en diverse fonds- en mandaatstrategieën.

Achmea Investment Management is een zelfstandig onderdeel van Achmea, een solide, niet-beursgenoteerde Nederlandse verzekeringsgroep met coöperatieve waarden. Wij ondersteunen al ruim 60 jaar pensioenfondsen in Nederland in de volle breedte met strategische advisering, portefeuilleconstructie en uitvoering van vermogensbeheer.

Wij beheren voor klanten een vermogen van ruim € 179 miljard. Vanuit onze historie, missie en omvang spelen wij een belangrijke rol in een toekomstbestendige oudedagsvoorziening en in een duurzame toekomst. Die rol vervullen wij met overtuiging. Elke dag weer.