A

A
Gepubliceerd op 13-12-2019

SPOA deelt gegevens met andere partijen

Uw privacy is voor SPOA van het grootste belang. Het pensioenfonds is een zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij beslissen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn als pensioenfonds verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Als dat noodzakelijk is worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:


  • interne verstrekkingen aan medewerkers van de administrateur van het pensioenfonds
  • toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA)
  • de Belastingdienst
  • andere (semi-)overheidsinstanties, zoals CBS en UWV
  • derden die wij inschakelen om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren.

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij. Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.


Meer hierover leest u in ons privacy statement. Als u vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij onze privacy officer. U kunt uw vragen per e-mail stellen: po@spoa.nl.