A

A
Gepubliceerd op 09-09-2022

SPOA 2x genomineerd voor FD Pensioen Pro Award 2022

SPOA is 2 keer genomineerd voor een award van Pensioen Pro, het vakblad van het Financieele Dagblad voor de pensioensector. Jaarlijks reikt Pensioen Pro prijzen uit in verschillende categorieën, waaronder Verantwoord beleggen, Communicatie en Vermogensbeheer. SPOA is genomineerd in de categorieën Innovatie en Beste pensioenfonds onder de 5 miljard. Wij zijn vanzelfsprekend heel blij met deze nominatie. Duidelijk is dat de goede samenwerking met BPOA en het verantwoordingsorgaan van SPOA hebben bijgedragen aan de snelheid waarmee SPOA zich op het nieuwe pensioenstelsel kan voorbereiden.


Categorieën Innovatie + Beste pensioenfonds 

In de nominatie staat dat SPOA laat zien een vooruitstrevend en innovatief beroepspensioenfonds te zijn. Zo zijn we een van de eerste beroepspensioenfondsen die al een regeling voor het nieuwe stelsel heeft vastgesteld. In deze flexibele pensioenregeling krijgen deelnemers de keuze uit drie beleggingsprofielen, offensief (meer risico), neutraal (gemiddeld risico), defensief (minder risico). In het neutrale beleggingsprofiel wordt 90% van het vermogen belegd in aandelen. Dat wordt vanaf twintig jaar voor pensioenleeftijd geleidelijk afgebouwd naar 40%. Deze percentages zijn gebaseerd op de wensen van de deelnemers, waarvan 20% de vragenlijst over hun risicoprofiel invulde. Op dit moment belegt het pensioenfonds slechts 27% in aandelen. SPOA wil de beleggingsmix niet in één keer aanpassen, maar stapsgewijs voorsorteren op het nieuwe pensioenstelsel.

Snelle transitie belangrijk voor SPOA

SPOA wil liefst al vanaf 1 januari 2024 naar het nieuwe stelsel.  Met de huidige beleggingsmix kan de pensioenambitie van 60 tot 70% van het middelloon naar verwachting niet gehaald worden. Bij een ongewijzigde premie van 30,7%, is een percentage van minimaal 80% belegd in aandelen naar verwachting wel voldoende. Dat kan alleen in het nieuwe pensioenstelsel.

4 oktober prijsuitreiking

Om voor deze vakprijzen voor de pensioensector in aanmerking te komen, moet een kandidaat worden voorgedragen. Die voordracht is anoniem. Op 4 oktober wordt bekend gemaakt of SPOA de prijs ook daadwerkelijk gewonnen heeft.