A

A
Gepubliceerd op 02-11-2020

Samenwonen? Stel uw pensioenfonds op de hoogte!

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan komt uw partner automatisch in aanmerking voor een partnerpensioen bij SPOA. Woont u samen, dan kan uw partner alleen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een partnerpensioen. Bovendien moet u uw partner wel aanmelden bij SPOA.

Voorwaarden partnerpensioen bij samenwonen

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

  • Bent u actief deelnemer of voormalig deelnemer en niet gepensioneerd?
  • Bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap?
  • Is er geen bloedverwantschap tussen u en uw partner?
  • Voert u ten minste zes maanden een gezamenlijke huishouding?
  • En beschikt u over een notarieel samenlevingscontract met aanvangsdatum van samenwonen?

Dan kunt u uw partner aanmelden bij SPOA. Stuur bij de aanmelding altijd een bewijs van uw samenlevingscontract mee, met daarin de aanvangsdatum van de samenleving erin vermeld. U kunt uw partner niet meer aanmelden na beëindiging van uw deelnemerschap bij SPOA.

Inruilen partnerpensioen?

Op de pensioendatum kunt u uw partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier dat SPOA u zes maanden voor de pensioeningangsdatum toestuurt. Inruilen kan alleen met instemming van de partner.