Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 15-12-2021

Rendement nog steeds belangrijk. Roep om aandacht voor ESG neemt toe

In november heeft SPOA in een onderzoek opnieuw gekeken naar de houding van deelnemers ten aanzien van beleggen en ESG (maatschappelijk verantwoord beleggen). De vorige uitvraag hierover was in november 2018. Sindsdien is er veel veranderd. Nieuwe regelgeving uit Europa roept o.a. pensioenfondsen op om meer aandacht te besteden aan ESG en er open over te communiceren met deelnemers. Ook onder deelnemers van SPOA neemt de roep om aandacht voor ESG toe. ESG was de afgelopen jaren al onderdeel van het beleggingsbeleid. De vraag is of de huidige inspanningen nog wel overeen komen met de wensen van de deelnemers, of dat meer activiteit van SPOA noodzakelijk is.

Goede gezondheid en welzijn veruit belangrijkste ontwikkelingsdoel

Van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vinden apothekers ‘Goede gezondheid en welzijn’ met afstand het belangrijkst. Voorzitter van de Beleggingscommissie Ronald Heijn vindt dit van onze beroepsgroep niet onverwacht. ‘Het geeft aan dat wij bij het vormgeven van ons beleggingsbeleid gericht aandacht moeten gaan schenken aan dit thema’, aldus Heijn. 

Opdracht is duidelijk 

De goede respons op de enquête onderstreept de betrokkenheid van de apothekers. Van de respondenten vindt 47% het rendement leidend. 42 % van de deelnemers vindt echter ESG het belangrijkst. Dit mag eventueel ten koste gaan van het rendement en dus van de uiteindelijke pensioenuitkering. Deze scores liggen dicht bij elkaar. Rutger van Asselt, lid van de Beleggingscommissie van SPOA is desalniettemin blij met de input uit deze poll. ‘Het is herkenbaar en helpt bij het oplossen van het vraagstuk waar de Beleggingscommissie aan werkt: de juiste balans vinden tussen meer aandacht voor ESG en toch een optimaal rendement behalen. We maken daarbij geen rigoureuze keuzes, maar blijven zorgvuldig afwegen en gaan stapsgewijs te werk, in lijn met wat de deelnemers van ons verwachten.’ 

Actief beleid om prestaties te verbeteren

SPOA richt zich op bedrijven die aantoonbaar verbeteren op ESG-gebied en gaat ook actief met hen in gesprek over dit onderwerp. In de praktijk doet SPOA dit meestal niet zelf, maar is deze opdracht uitbesteed aan haar vermogensbeheerders. Zij tillen deze opdracht naar een professioneel niveau. Een goed voorbeeld geeft vermogensbeheerder Acadian op haar website: ESG at Acadian

  • De poll is gehouden van 1 t/7 november 2021 
  • Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zijn uitgenodigd om deel te nemen.  
  • Er zijn 476 volledig ingevulde formulieren ontvangen 
  • Deelnemers en gepensioneerden waren ongeveer gelijk verdeeld 
  • Volledige score terug te vinden op www.spoa.nl/formulieren-en-downloads/nieuwsbrieven.

ESG staat voor Environmental (E), Social (S) en Governance (G). We leggen op de website uit wat met de E, S en G pijlers bedoeld wordt. De term ESG wordt tegenwoordig vaak gebruikt, ook de termen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen of duurzaam beleggen doelen op hetzelfde.