A

A
Gepubliceerd op 16-12-2020

Premie en opbouw in 2021

De pensioenpremie wordt in 2021 conform afspraak verhoogd van 26,7% (2020) naar 28,7% van de zogenoemde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris verminderd met het drempelbedrag (franchise, € 14.167 in 2020) waarover geen pensioen wordt opgebouwd. De pensioenopbouw blijft in 2021 gelijk aan 2020 en bedraagt 0,9% van de pensioengrondslag.

In 2019 is tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling. De hoogte van de pensioenopbouw wordt jaarlijks vastgesteld en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar (2020, 2021 en 2022) in kleine stappen verhoogd.

De pensioenpremie wordt in 2021 conform afspraak verhoogd van 26,7% (2020) naar 28,7% van de zogenoemde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris verminderd met het drempelbedrag (franchise) waarover geen pensioen wordt opgebouwd. De franchise in 2020 is: € 14.167.

De pensioenopbouw blijft in 2021 gelijk aan 2020 en bedraagt 0,9% van de pensioengrondslag.

De jaarlijkse vaste verhoging van het opgebouwde pensioen met 1,5% blijft gehandhaafd.

BPOA is eerder uitgebreid ingegaan op de aanleiding en noodzaak van de aanpassing van de pensioenregeling. Op de website van BPOA (www.bpoa.nl) is deze informatie terug te vinden.