A

A
Gepubliceerd op 21-07-2021

Positief resultaat voor SPOA in 2020

SPOA sloot het jaar 2020 af met een positief resultaat van ruim € 15 miljoen. Het rendement op de beleggingen was 11,4%. Deze en andere cijfers leest u in de highlights van 2020 hieronder. Wilt u het hele jaarverslag lezen? Klik dan hier

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2020. Tevens kunt u daarin het verslag van het Verantwoordingsorgaan en het oordeel van het intern toezicht lezen. 

U vindt het jaarverslag ook bij Formulieren & Downloads op deze website. Daar vindt u ook de verslagen van voorgaande jaren.