A

A
Gepubliceerd op 09-03-2022

Positie Rusland in beleggingen SPOA beperkt

Naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne heeft de Europese Unie sancties opgelegd aan Rusland. Ook SPOA heeft de situatie onderzocht en besproken. Het bestuur van SPOA is geschokt door het geweld in Oekraïne en het leed dat dit veroorzaakt. SPOA heeft daarom de intentie uitgesproken haar beleggingen in Rusland te verkopen.

Exposure beperkt

De huidige waarde van onze beleggingen in Rusland is beperkt. De waarde was op 25 februari ongeveer € 6,8 miljoen, op een totaal belegd vermogen van circa € 2,2 miljard. Veel Russische posities in de beleggingsfondsen van onze vermogensbeheerders waren al verkocht. Ook de impact van de crisis op de totale portefeuille van SPOA is voorlopig nog beperkt.

 

Afscheid van Russische beleggingen

SPOA belegt niet in Russische staatsobligaties. Via de beleggingsfondsen van onze vermogensbeheerders beleggen we in opkomende markten, waaronder Russische ondernemingen. SPOA heeft de intentie om afscheid te nemen van nog aanwezige Russische waarden binnen onze portefeuille, zodra dit mogelijk is. Momenteel is het namelijk niet mogelijk om als buitenlandse partij te handelen in Russische obligaties of aandelen.

 

Betalingsverkeer

Van onze operationeel uitvoerder AZL hebben wij vernomen dat SPOA geen betalingen aan Rusland verricht. Voor zover bekend wonen er geen uitkeringsgerechtigden in Rusland. Mogelijke beperkingen van het betalingsverkeer hebben naar verwachting verder geen effect op de deelnemers van SPOA.

 

Beveiliging systemen

SPOA heeft bij AZL geïnformeerd over maatregelen in verband met mogelijke cyberaanvallen. De beveiliging is versterkt. De IT-afdeling monitort de situatie nauwgezet. Ook in geval van een cyberaanval is de uitbetaling van de pensioenen niet in het geding.