Laatste Nieuws


Parameters 2020 beschikbaar

De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.

Lees verder


Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

Lees verder


Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020. De pensioenopbouw daalt en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar in kleine stappen verhoogd.

Lees verder


Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Lees verder

Pensioenverlaging niet in 2020


Gepubliceerd op 13-12-2019


Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

De maatregelen zijn vooral genomen om eerst de uitwerking van het pensioenakkoord af te wachten. De zorgen rondom de financiële situatie op langere termijn blijven wel aanwezig. Ook zorgen ten aanzien van de benodigde premie voor de opbouw van een pensioen dat aansluit bij de wensen van de deelnemers blijven.


Betaalbaarheid pensioen onder druk

De lage rente zorgt ervoor dat er meer premie nodig is om eenzelfde pensioen op te kunnen bouwen. Het blijft de uitdaging om die ontwikkelingen de komende jaren het hoofd te bieden. Waar mogelijk wil SPOA in de komende periode knelpunten aanpakken. De verhoging van de premie door BPOA is daarbij een belangrijke stap.


Pensioenvermogen groeit

Dat SPOA mogelijk verlagingen zou moeten doorvoeren, maar ondertussen wel een groter vermogen heeft dan ooit, is lastig te begrijpen. Maar pensioen opbouwen is rekenen met een lange termijn. Elke rentedaling levert dan ook een veelvoud aan benodigd pensioenvermogen op, om de pensioenen op peil te houden. Ook uitstekende beleggingsrendementen kunnen hier niet tegenop.

SPOA werkt samen met