A

A
Gepubliceerd op 13-12-2019

Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

De maatregelen zijn vooral genomen om eerst de uitwerking van het pensioenakkoord af te wachten. De zorgen rondom de financiële situatie op langere termijn blijven wel aanwezig. Ook zorgen ten aanzien van de benodigde premie voor de opbouw van een pensioen dat aansluit bij de wensen van de deelnemers blijven.


Betaalbaarheid pensioen onder druk

De lage rente zorgt ervoor dat er meer premie nodig is om eenzelfde pensioen op te kunnen bouwen. Het blijft de uitdaging om die ontwikkelingen de komende jaren het hoofd te bieden. Waar mogelijk wil SPOA in de komende periode knelpunten aanpakken. De verhoging van de premie door BPOA is daarbij een belangrijke stap.


Pensioenvermogen groeit

Dat SPOA mogelijk verlagingen zou moeten doorvoeren, maar ondertussen wel een groter vermogen heeft dan ooit, is lastig te begrijpen. Maar pensioen opbouwen is rekenen met een lange termijn. Elke rentedaling levert dan ook een veelvoud aan benodigd pensioenvermogen op, om de pensioenen op peil te houden. Ook uitstekende beleggingsrendementen kunnen hier niet tegenop.