A

A
Gepubliceerd op 26-11-2018

Pensioenopbouw en premie blijven gelijk in 2019

De pensioenopbouw bij SPOA blijft in 2019 gehandhaafd op 1,1% van de pensioengrondslag. Dat percentage is gelijk aan 2018. De premie blijft eveneens gelijk en bedraagt 24,7% van de pensioengrondslag.

De pensioengrondslag is de som van uw pensioengevend salaris minus de AOW-franchise (€ 13.785,- in 2019). Uw pensioenopbouw bedraagt dus 1,1% van diezelfde pensioengrondslag. Dit bedrag aan pensioenopbouw wordt tot uw pensioenrichtleeftijd jaarlijks met 1,5% verhoogd.


De pensioenopbouw wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de financiële situatie bij SPOA. De pensioenopbouw bedraagt maximaal 1,3%. Voor inzicht in uw verwachte te bereiken pensioen, kunt u terecht op ons deelnemersportaal.