Laatste Nieuws


Parameters 2020 beschikbaar

De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.

Lees verder


Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

Lees verder


Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020. De pensioenopbouw daalt en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar in kleine stappen verhoogd.

Lees verder


Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Lees verder

Parameters 2020 beschikbaar


Gepubliceerd op 07-01-2020


De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.

 


 Samenvatting

2020

2019

CPI (afgeleid) wijziging

1,6%

1,5%

Maatstaf voorwaardelijke toeslagverlening

1,5%

1,5%

Voorwaardelijke toeslagverlening

0%

0%

Franchise[1]  € 14.167€ 13.785

Premie (% van de pensioengrondslag)

26,7%

24,7%

Maximum pensioengevend salaris

€ 84.046

€ 81.781

Feitelijk opbouwpercentage ouderdomspensioen

0,9%

1,1%

Feitelijk opbouwpercentage partnerpensioen

0,909%.

1,111%.

Risico partnerpensioen (toekomstige dienstjaren

1,313%1,313%

Verhoging pensioengrondslag arbeidsongeschikten

2,77%

3,30%
[1]   De Belastingdienst heeft op 28 november 2019 de voorlopige AOW-franchise voor 2020 gepubliceerd. De franchise is derhalve nog niet definitief. Naar verwachting wijzigt deze niet.

SPOA werkt samen met