A

A
Gepubliceerd op 01-11-2018

Ouderdomspensioen inruilen voor meer partnerpensioen

Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

Als deelnemer bij SPOA bouwt u naast ouderdomspensioen ook een partnerpensioen op. Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op heeft, mocht u als deelnemer komen te overlijden. Op de pensioeningangsdatum heeft u de mogelijkheid om dit partnerpensioen te verhogen door hiervoor een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan het zijn dat uw partner zelf geen pensioen opgebouwd heeft en daarom te weinig inkomsten heeft om met het opgebouwde partnerpensioen rond te kunnen komen, mocht u komen te overlijden. Ook door een echtscheiding in het verleden kan het partnerpensioen lager uitvallen. De ex-partner ontvangt dan normaal gesproken het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd gedurende de periode voor de echtscheiding.


Maak uw keuze een half jaar voor de pensioeningangsdatum

Een keuze om ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen maakt u op de pensioeningangsdatum. Een half jaar voor uw pensioeningangsdatum ontvangt u hierover van SPOA bericht. U hebt dan twee maanden de tijd om uw keuze door te geven. Na de pensionering kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt.


Ruilfactor

De grootte van het extra partnerpensioen wordt bepaald door het in te ruilen deel van het ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met een ruilfactor.


Tabel ruilfactor extra partnerpensioen 2018Verhogen partnerpensioen in combinatie met andere keuzemogelijkheden

De inruil van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen vindt plaats vóór de berekening van een keuze voor eerder met pensioen gaan of deeltijdpensioen. Kiest u hier ook voor, dan wordt eerst de hoogte van het ouderdomspensioen bepaald na uitruil voor een hoger partnerpensioen. De hoogte van dit ouderdomspensioen wordt dan gehanteerd voor het berekenen van de pensioenhoogte bij een vervroegd pensioen of deeltijdpensioen.


Berekening

U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van uw keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf.