A

A
Gepubliceerd op 15-12-2021

Organisatie beleggen en vermogensbeheer

In opdracht van het bestuur ontwikkelt de beleggingscommissie een strategisch beleggingsbeleid dat zij vervolgens aan het bestuur voorlegt en na goedkeuring uitvoert. De commissie bestaat uit openbaar apothekers en deskundigen. Alle leden van de beleggingscommissie ondergaan een toetsing door De Nederlandsche Bank. Jaarlijks worden alle bestuursleden door externe deskundigen bijgepraat over de ontwikkelingen op gebied van ESG.

In de uitvoering werkt SPOA samen met verschillende professionele partijen. De commissie wordt op strategisch niveau geadviseerd door AON. Het operationeel beheer en het risicomanagement worden verzorgd door Achmea Investment Management. Black Rock, Acadian en Pimco zijn de internationale vermogensbeheerders bij wie de beleggingen uiteindelijk zijn ondergebracht. 

Naast het toezicht door DNB wordt het beleggingsbeleid jaarlijks ook getoetst door een externe partij.