A

A
Gepubliceerd op 10-09-2019

Opgebouwd ouderdomspensioen hoger door vaste toekomstige toeslag

Mijn pensioenoverzicht.nl en ons deelnemersportaal tonen voor niet-gepensioneerde deelnemers een lager bedrag aan opgebouwd pensioen dan het in werkelijkheid is. Het is op dit moment technisch niet mogelijk om de toekomstige (maar nu reeds ingekochte) vaste toeslag van 1,5% over het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen op deze websites. Dit verschil kan tot een verkeerd beeld leiden over de reeds opgebouwde pensioenaanspraken bij SPOA. Die is namelijk hoger dan op deze websites wordt getoond.

Hoe werkt de vaste toeslag?

Van de ingelegde premie wordt jaarlijks een pensioenaanspraak ingekocht. Deze pensioenaanspraak bevat voor het ouderdomspensioen een jaarlijkse toeslag van 1,5% tot de pensioenrichtdatum. Deze toeslag wordt uit de premie gefinancierd en is dus voor de pensioenopbouw van dat jaar al ingekocht tot de pensioendatum.


Hoewel de toeslag nog niet is toegekend, is deze al wel ingekocht. De toekomstige toeslag is dus onvoorwaardelijk. Ook als de deelnemer stopt met opbouwen bij SPOA blijft het recht op deze toeslag bestaan. Het opgebouwde ouderdomspensioen blijft jaarlijks met 1,5% vaste toeslag groeien.


Deze opzet is een oplossing die past bij apothekers. De waarde van de pensioenopbouw is hierdoor voor jonge apothekers hoger dan voor oudere apothekers. Bij SPOA is er daarom geen doorsneeopbouw, zoals bij de meeste andere pensioenfondsen.

Opgegeven bereikte pensioen in werkelijkheid hoger dan op de websites    

Op ons deelnemersportaal en op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u echter uw opgebouwde pensioen bij SPOA zónder de vaste toekomstige toeslag. Deze bedragen vallen een stuk lager uit. Helaas is het niet mogelijk om dit aan te passen. Om verwarring te voorkomen, tonen we voortaan op uw UPO hoe hoog uw opgebouwd pensioen zonder, maar ook met, de vaste toekomstige toeslag is. U ziet op het UPO dus twee bedragen: exclusief de toekomstige vaste toeslag en inclusief de toekomstige vaste toeslag. Dat laatste geeft een beter beeld van wat u aan pensioen ontvangt voor uw ingelegde premie.


Omdat de vaste toeslag een verworven (al ingekocht) recht is, kan dit meegenomen worden bij het al bereikte pensioenresultaat. U ontvangt de vaste toeslag tot aan de pensioenrichtleeftijd. Bij uw financiële planning kunt u uitgaan van het bedrag inclusief de toekomstige toeslag.