A

A
Gepubliceerd op 13-12-2022

Nieuwe leden klankbordgroep gezocht

De komst van de nieuwe pensioenregeling vraagt in de komende periode extra aandacht voor de communicatie. Het projectteam Apothekerspensioen wil dat de communicatie zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van alle deelnemers. Om die reden roept SPOA deelnemers en gepensioneerden op om zich aan te sluiten bij de klankbordgroep. Deze groep wordt in de komende tijd meerdere keren geraadpleegd over de communicatie en de keuzebegeleiding tijdens de transitie naar de nieuwe pensioenregeling.

Belangrijke keuzes

Deelnemers kunnen straks onder meer een persoonlijk risicoprofiel kiezen voor het beleggen van hun persoonlijk pensioenvermogen. Het projectteam apothekers­pensioen wil hen daar zo goed mogelijk in begeleiden. Ook een heldere communicatie rondom het invaren van de bestaande pensioenen in de nieuwe pensioenregeling is van belang voor verschillende groepen deelnemers. Tevens leidt de uitvoering van de nieuwe pensioen­ regeling na de transitie tot een geheel vernieuwde klantbediening. SPOA wilt de achterban graag betrekken bij de ontwikkeling hiervan.

Oproep gepensioneerden

SPOA blijven ook graag in gesprek met gepensioneerden over de communicatie rond het invaren van de bestaande pensioenen. In de komende periode staan verschillende activiteiten op de planning. Het projectteam apothekerspensioen is benieuwd  naar de mening van de gepensioneerden over deze activiteiten en wil graag weten welke communicatie de gepensioneerden zelf graag zouden willen zien over dit onderwerp. Op die manier kunnen we de communicatie optimaal laten aansluiten bij de wensen van de gepensioneerde deelnemers.

Geef uw mening

Aanmelden kan door een e­mail te sturen naar info@apothekerspensioen.nl. Actieven, gewezen deelnemers en zeker ook gepensioneerden zijn van harte welkom. Leden van de klankbordgroep die deel­ nemen aan een raadpleging komen in aanmerking voor een onkostenvergoeding. Voor eventuele vragen kunt u ook gebruik maken van dit e-­mailadres.