A

A
Gepubliceerd op 13-12-2019

Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020. De pensioenopbouw daalt en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar in kleine stappen verhoogd.

In de BPOA Nieuwsbrief van begin november en tijdens het webinar van BPOA op 18 november is uitgebreid uitleg gegeven over de aanleiding en noodzaak van de aanpassing van de pensioenregeling. Op de website van BPOA (www.bpoa.nl) is deze informatie nog steeds terug te vinden. Tijdens de ALV van BPOA vond de formele instemming door de aanwezige leden plaats.


Aanpassingen per 1 januari 2020

De aanpassingen in de regeling zien er als volgt uit:


  • De pensioenpremie wordt in 2020 verhoogd van 24,7% (2019) naar 26,7% van de zogenoemde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris verminderd met het drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd. De pensioenpremie wordt in de jaren 2021 en 2022 verder verhoogd naar respectievelijk 28,7% en 30,7%.
  • De pensioenopbouw wordt in 2020 verlaagd van 1,1% (2019) naar 0,9% van de pensioengrondslag. De pensioenopbouw voor 2021 en 2022 wordt respectievelijk eind 2020 en 2021 bekend gemaakt aan de hand van de dan van toepassing zijnde rekengrondslagen, waaronder de te gebruiken rente.
  • De jaarlijkse vaste verhoging van het opgebouwde pensioen met 1,5% blijft gehandhaafd.

 


BPOA: passend pensioen, met een eerlijke verdeling van de financiering

Hoewel niemand graag de premie omhoog ziet gaan, is Annelien van Groningen, voorzitter van BPOA, tevreden met de uitkomst: “Met deze stappen wordt de komende jaren voorkomen dat de pensioenopbouw door de sterke verlaging van de rente een grote terugval kent. BPOA staat voor een goede pensioenregeling waarbij de financiering eerlijk wordt verdeeld over de diverse leeftijdsgroepen en de diverse soorten deelnemers bij SPOA.” (Bron: www.bpoa.nl)

SPOA is van mening dat de premieverhoging aansluit op de aanpassingen die verwacht worden met het nieuwe pensioenakkoord. Maar het belangrijkste is dat de pensioenopbouw ook in tijden van lage rente zo hoog mogelijk blijft.