A

A
Gepubliceerd op 04-12-2019

Leden BPOA stemmen in met wijziging pensioenregeling

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 november jongstleden hebben de leden van BPOA ingestemd met een aanpassing in de pensioenregeling van SPOA. De premie wordt in de komende jaren stapsgewijs verhoogd, om het pensioen op een acceptabel niveau te houden.

Lees de BPOA Nieuwsbrief over premieverhoging.