A

A
Gepubliceerd op 19-02-2018

Leden BPOA stemmen in met aanpassing pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 7 december jl. hebben de leden van de Beroepspensioenvereniging BPOA unaniem ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2018. De pensioenopbouw daalt iets, terwijl de pensioenpremie wordt verhoogd. Ook stijgt de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar.

In de afgelopen periode was er al met sociale partners in de branche (ASKA, LAD en VZA) afgestemd over de aanpassingen. Dit leidde tot een variant die voor alle partijen acceptabel was. Ook tijdens meerdere bijeenkomsten in het land met deelnemers aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) bleek er draagvlak voor deze variant te bestaan. De aanpassing is nodig omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente. Tijdens de ALV van BPOA vond de formele instemming door de circa 30 aanwezige leden plaats (met daarbij een aantal volmachten).

 Het bovenstaande bericht is een persbericht van BPOA. In de komende periode informeert SPOA de deelnemers over de financiële gevolgen van de aanpassing in de pensioenregeling. Actieve deelnemers ontvangen onder meer een brief waarin de gevolgen voor hen persoonlijk uiteen zijn gezet. Daarnaast past SPOA alle informatie over de pensioenregeling in de komende weken aan.

Welke wijzigingen worden doorgevoerd?

De aanpassingen in de regeling zien er als volgt uit:

  • De pensioenpremie wordt verhoogd van 22,7% (2017) naar 24,7% van de zogenoemde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend inkomen (in 2018 gemaximeerd op € 79.165) verminderd met het drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd (de franchise).
  • De pensioenrichtleeftijd gaat naar 68 jaar. BPOA volgt de fiscale regelgeving die per 1 januari 2018 een pensioenrichtleeftijd voorschrijft. Deelnemers kunnen er nog steeds voor kiezen om eerder met pensioen te gaan.
  • De pensioenopbouw wordt verlaagd van 1,3% (2017) naar 1,1% van de pensioengrondslag. De jaarlijkse vaste verhoging van het opgebouwde pensioen met 1,5% blijft bestaan.

Doorgeven inkomensgegevens

Geef wijzigingen in uw inkomensgegevens en uw parttimegraad (aantal uren dat u werkt) altijd zo snel mogelijk door via het administratieportaal. Met deze gegevens wordt de hoogte van uw pensioenpremie bepaald.