A

A
Gepubliceerd op 27-12-2022

Kerncijfers 2023 gepubliceerd: pensioenopbouw hoger

SPOA heeft de kerncijfers voor 2023 definitief gepubliceerd op haar website. De cijfers zijn inmiddels bekrachtigd door de Belastingdienst. De pensioenopbouw is in 2023 een stuk hoger dan in 2022.

Hogere pensioenopbouw

De beoogde pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen is 1,3% van de pensioengrondslag met daarbij ook een onvoorwaardelijke toeslagverlening tot aan de pensioenrichtleeftijd. Het afgelopen jaar was het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen 0,95%.

Gegeven de premiestelling is het fondsbestuur in de gelegenheid om binnen de kaders van fondsbeleid de opbouw in 2023 eenmalig te verhogen naar 1,38% van de pensioengrondslag voor de opbouw van het ouderdomspensioen. Dit is bovenop de onvoorwaardelijke toeslagverlening van 1,5% tot aan de pensioenrichtleeftijd over de opbouw.

Partnerpensioen

Het opbouwpercentage voor partnerpensioen bedraagt in 2023 1,313% van de pensioengrondslag. Dit is gelijk aan het fiscale maximum en aan het beoogde opbouwpercentage dat SPOA hanteert.

Naar de kerncijfers.