A

A
Gepubliceerd op 28-07-2022

In gesprek met deelnemers

De aandacht van deelnemers voor het beleggingsbeleid neemt zichtbaar toe. De beleggingscommissie van SPOA is blij met deze aandacht en wil graag blijvend met deelnemers in gesprek over de invulling van het beleggingsbeleid.

Gedetailleerde informatie

Onder deelnemers bestaat behoefte aan meer diepgang op dit onderwerp. De beleggingscommissie van SPOA wil die openheid graag bieden. Hoe zorgen we op de langere termijn voor goede rendementen, rekening houdend met het risicoprofiel van de achterban, aanvullende wensen en stringente regelgeving? Hoe werkt de beleggingscommissie samen met adviseurs en vermogensbeheerders? Een dergelijke deep dive is mogelijk voor deelnemers. SPOA is immers van en voor openbaar apothekers. 

Aanmelden “Follow your money” deep dive 

Bent u nieuwsgierig hoe wij uw geld aan het werk zetten of wilt u eens open van gedachten wisselen over het beleggingsbeleid van SPOA en de dilemma’s die er zijn? Dan nodigen wij u van harte uit voor de tweede deep dive “Follow your money” op 5 september aanstaande om 19.00 uur.