A

A
Gepubliceerd op 15-12-2021

In gesprek met deelnemers

De aandacht van deelnemers voor het beleggingsbeleid neemt zichtbaar toe, getuige ook het flinke aantal deelnemers aan de poll en de vele reacties die wij in het afgelopen jaar ontvingen. In samenwerking met Groen Pensioen hebben daarnaast meerdere deelnemers in gesprekken met het bestuur het belang van ESG-beleid benadrukt. De beleggingscommissie van SPOA is blij met deze aandacht en wil graag blijvend met deelnemers in gesprek over de invulling van het beleggingsbeleid.

Gedetailleerde informatie

Onder een kleinere groep deelnemers bestaat behoefte aan nog meer diepgang op dit onderwerp. De beleggingscommissie van SPOA wil die openheid graag bieden. Hoe zorgen we op de langere termijn voor goede rendementen, rekening houdend met het risicoprofiel van de achterban, aanvullende wensen en stringente regelgeving? Hoe werkt de beleggingscommissie samen met adviseurs en vermogensbeheerders? Een dergelijke deep dive moet mogelijk zijn voor deelnemers. SPOA is immers van en voor openbaar apothekers. 

Aanmelden “Follow your money” deep dive

Bent u nieuwsgierig hoe wij uw geld aan het werk zetten of wilt u eens open van gedachten wisselen over het beleggingsbeleid van SPOA en de dilemma’s die er zijn? Dan nodigen wij u van harte uit voor de eerste deep dive “Follow your money”.