A

A
Gepubliceerd op 02-11-2020

Gevolgen coronacrisis en nieuw pensioenstelsel in aantocht

Onlangs is er een kort interview verschenen met Mariëtte van de Lustgraaf – Wielens, voorzitter van SPOA. Zij licht de financiële situatie van het pensioenfonds toe en de gevolgen die de coronacrisis tot nu toe heeft gehad. Daarnaast kijkt ze vooruit naar het nieuwe pensioenstelsel en wat dit kan betekenen voor uw pensioen bij SPOA.

De volgende onderwerpen worden besproken:

De financiële situatie van het pensioenfonds en de mogelijke verlaging in 2021

  • Wat is de kans op verlaging in 2021? De regels voor verlaging zijn, net als in 2019, door de overheid aangepast. De dekkingsgraad op 31 december van dit jaar is doorslaggevend. 
  • Hoe hoog valt de verlaging uit? Bij een actuele dekkingsgraad onder de 90% zal het verschil tot 90% moeten worden aangevuld. Eind september was onze actuele dekkingsgraad 89,6%. Wanneer besluit het bestuur om verlaging over meerdere jaren uit te smeren?

Een nieuw pensioenstelsel in 2026: wat betekent dit voor u?

  • Wat verandert er in het nieuwe pensioenstelsel? Samen met BPOA brengt SPOA in de komende maanden de verschillende mogelijkheden voor de toekomst in kaart.
  • Als lid van BPOA bepaalt u hoe de toekomstige pensioenregeling voor openbare apothekers er uit zal komen te zien. 
  • Blijft SPOA bestaan? Welke alternatieven zijn er? BPOA bepaalt waar een nieuwe regeling uitgevoerd zal worden. SPOA zal op basis daarvan haar bestaansrecht heroverwegen. In alle gevallen zal SPOA waken over het vermogen dat reeds bij SPOA is opgebouwd. 

Bekijk het interview nu