A

A
Gepubliceerd op 06-04-2021

Geen verlaging van uw pensioen in 2021

Het is zeker: uw pensioen wordt in 2021 niet verlaagd. Dat heeft het bestuur van SPOA besloten. SPOA maakt hiermee gebruikt van de versoepelde regels van de overheid.

Er was een reële kans dat we uw pensioen op 1 januari 2021 moesten verlagen. Volgens de officiële regels waaraan pensioenfondsen moeten voldoen, zou onze dekkingsgraad eind 2020 ten minste gelijk moeten zijn aan 104,2% om een verlaging te voorkomen. 

Versoepelde regels 
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze regels versoepeld. Dat heeft hij gedaan vanwege de afspraken om een nieuw pensioenstelsel in te voeren en de bijzondere economische omstandigheden. Pensioenfondsen mogen gebruik maken van de zogenaamde vrijstellingsregeling. Pensioenen hoeven niet verlaagd te worden als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 90% of hoger was. De actuele dekkingsgraad van SPOA was eind december 97,1%. Daarmee voldoet SPOA aan deze voorwaarde.

Zorgvuldige belangenafweging
SPOA heeft besloten om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling van de overheid. Dat was een weloverwogen beslissing. Het bestuur heeft daarbij goed gekeken naar de effecten van wel of niet verlagen en welke groepen daarbij worden geraakt. Bepalend voor het besluit om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling, waren onder andere de volgende argumenten:

  • Als de dekkingsgraad lager is dan 100%, keren we meer uit dan we in kas hebben. Dat heeft een negatief effect op de dekkingsgraad. Maar dat effect is voor SPOA minimaal, te weten 0,1%-punt op de dekkingsgraad in 2021. Dat betekent dat er vrijwel geen vermogensoverdracht plaatsvindt van actieven naar pensioengerechtigden.
  • Het doorvoeren van een verlaging brengt kosten en risico’s met zich mee. 
  • Minister Koolmees heeft opgeroepen om in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel pensioenverlagingen zoveel mogelijk te vermijden. SPOA ziet geen reden om als een van de weinige pensioenfondsen een afwijkende koers te kiezen.