A

A
Gepubliceerd op 15-01-2021

Geen pensioenverlaging in 2021

De dekkingsgraad van SPOA eindigt eind december op 97,1%. SPOA hoeft daarom hoogstwaarschijnlijk niet te verlagen.

De dekkingsgraad van SPOA eindigt eind december op 97,1%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat het fonds in kas heeft en het geld dat het fonds nodig heeft om alle pensioenen te kunnen uitbetalen. 

Binnen de huidige regels moet de dekkingsgraad een bepaalde minimumhoogte hebben. Voor SPOA is deze ondergrens 104,3%. Minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft dit jaar echter wederom een tijdelijke regeling aangekondigd voor alle pensioenfondsen. Hierdoor hoeft SPOA per eind 2020 niet te voldoen aan de grens van 104,3%. Daarnaast krijgt SPOA meer tijd om te herstellen naar de gewenste (vereiste) dekkingsgraad. Voor beide vrijstellingen geldt dat fondsen minimaal een dekkingsgraad van 90% nodig hebben om hier gebruik van te maken. SPOA voldoet aan deze eis.

Eind december 2020 was de dekkingsgraad 97,1%. SPOA hoeft daarom hoogstwaarschijnlijk niet te verlagen.

De eindstand van 97,1% is voorlopig. In de komende maanden wordt de dekkingsgraad definitief vastgesteld.