A

A
Gepubliceerd op 02-11-2020

Geen pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof krijgt de partner geen inkomen, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als hun kind op of ná 1 juli 2020 geboren is.

Deelnemers dienen parttimepercentage tijdelijk op 0% te zetten

Omdat er tijdens het aanvullend geboorteverlof sprake is van een uitkering en geen inkomen, wordt in die periode geen pensioen opgebouwd. U betaalt dus ook geen pensioenpremie. Deelnemers dienen het parttimepercentage in deze periode op 0% te zetten. Tijdens het aanvullend verlof behoudt u wel het recht op het nabestaandenpensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.