Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 26-09-2023

Extra ALV BPOA over invaren uitgesteld naar 6 maart

De aangekondigde extra ALV van BPOA over het onderwerp ‘invaren’ wordt uitgesteld naar 6 maart 2024. Dit uitstel is noodzakelijk omdat de berekening van de pensioenverwachtingen in het nieuwe stelsel meer tijd vergt dan oorspronkelijk verwacht.

Nieuwe rekenmodellen

De berekeningen voor de pensioenverwachtingen in de transitie zijn nieuw voor pensioenfondsen. Daarbij is van belang dat fondsen rekenmodellen hanteren, die onderling vergelijkbare uitkomsten opleveren. Deze methode wordt straks immers ook gebruikt bij de daadwerkelijke transitie. De Nederlandsche Bank heeft de voor de berekeningen benodigde informatie bovendien pas in juli gepubliceerd. De betrokken actuariële bureaus hebben dan ook meer tijd nodig gehad om de modellen en uitkomsten te doorgronden. 

Behandeling invaren zorgvuldig

Leden en deelnemers krijgen per leeftijdsgroep de pensioenverwachtingen te zien in de huidige en in de nieuwe situatie. Het is cruciaal dat de impact van invaren op de pensioenverwachtingen zorgvuldig kan worden beoordeeld. Om het onderwerp aan de hand van betrouwbare en gevalideerde cijfers te kunnen behandelen, hebben we daarom besloten de ALV uit te stellen.