A

A
Gepubliceerd op 01-11-2018

Eerst een hoger en later een lager pensioen

U kunt de keuze maken om de eerste jaren na uw pensionering een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen. Daar is aantrekkelijk voor uw financiële planning. Zo kunt u dit hogere pensioen benutten om een deel van het inkomensgat te dichten dat ontstaat als u met pensioen gaat, maar mogelijk nog geen AOW ontvangt. U kunt na uw pensionering plannen hebben voor een reis of een andere grote uitgave.

U kunt de keuze maken om de eerste jaren na uw pensionering een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen. Daar kunnen goede redenen voor zijn. Zo kunt u dit hogere pensioen benutten om een deel van het inkomensgat te dichten dat ontstaat als u met pensioen gaat, maar mogelijk nog geen AOW ontvangt. U kunt na uw pensionering plannen hebben voor een reis of een andere grote uitgave. Mogelijk verwacht u dat uw uitgavepatroon in de eerste jaren na pensionering hoger zal liggen dan in de jaren daarna. In al deze gevallen kan een hoger pensioeninkomen tijdens de eerste jaren goed uitkomen.


Maak uw keuze een half jaar voor de pensioeningangsdatum

De keuze voor eerst een hoger en later een lager pensioen maakt u op de pensioeningangsdatum. Een half jaar voor uw pensioeningangsdatum ontvangt u hierover van SPOA bericht. U hebt dan twee maanden de tijd om uw keuze door te geven aan het pensioenfonds. Na de pensionering kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt.


Ruilfactor

Het verschil tussen de hoge en de lage uitkering wordt bepaald door een ruilfactor. Voorwaarde is dat het lagere pensioen niet minder bedraagt dan 75% van het hogere pensioen. Het verhoogde pensioen eindigt uiterlijk op de eerste dag van de maand van het bereiken van de 66-, 67- dan wel 75-jarige leeftijd.


Berekening

U kunt SPOA een voorbeeldberekening vragen van de financiële gevolgen van deze keuze. SPOA neemt de kosten van twee berekeningen (in totaal) voor haar rekening. Eventuele extra berekeningen betaalt u als deelnemer zelf.