A

A
Gepubliceerd op 16-09-2019

Dekkingsgraad SPOA daalt naar 90,3%

Net als bij veel andere fondsen blijft de dekkingsgraad bij SPOA lager uitkomen. De actuele dekkingsgraad daalde eind augustus tot 90,3% van 93,9% eind juli. De beleidsdekkingsgraad ging in augustus omlaag naar 96,1% van 96,9% in juli. De kans dat het fonds in 2020 zal moeten korten, is daarmee waarschijnlijker geworden.

De daling werd veroorzaakt door stijging van de verplichtingen door een lagere rentestand. Het belegd vermogen steeg wel met ruim 75 miljoen naar bijna 2 miljard euro.