A

A
Gepubliceerd op 10-09-2019

Dekkingsgraad nader uitgelegd

De dekkingsgraad is een indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100 % zijn het vermogen en de verplichtingen aan elkaar gelijk. Er zijn verschillende dekkingsgraden.

Actuele dekkingsgraad

Deze dekkingsgraad is gelijk aan de verhouding tussen de actuele marktwaarde van de bezittingen en de actuele waarde van de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad bedraagt per eind juli circa 93,9%.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad is wettelijk gezien leidend voor de beleidsbeslissingen (o.a. toeslag en korting).  De beleidsdekkingsgraad bedraagt per eind juli circa 97%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die een pensioenfonds minimaal nodig heeft.  Indien de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad dient gekort te worden, zodanig dat de actuele dekkingsgraad op niveau wordt gebracht. Deze korting is onvoorwaardelijk en mag worden uitgespreid over maximaal 10 jaar. De minimaal vereiste dekkingsgraad bedraagt 104,2% (december 2018). 

Vereiste dekkingsgraad

De benodigde dekkingsgraad waarbij met een zekerheid van 97,5% kan worden gesteld dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds over 1 jaar ten minste 100% bedraagt.

De vereiste dekkingsgraad bedraagt op dit moment circa 115%.

Kritische dekkingsgraad

De kritische dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij het niet langer mogelijk is om in 10 jaar tijd de dekkingsgraad te laten herstellen naar de vereiste dekkingsgraad, op basis van de berekeningen in het herstelplan. In dat geval moet het fonds direct een zogenaamde  lange termijn korting toepassen. De kritische dekkingsgraad bedraagt op dit moment circa 95%.

Bekijk de ontwikkeling van de dekkingsgraad.