Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 27-06-2022

Dekkingsgraad gestegen in 2021

In 2021 steeg onze actuele dekkingsgraad van 97,0% naar 104,1%. Het resultaat steeg daarbij naar 150 miljoen. Het rendement op de beleggingen bleef met -0,1% achter ten opzichte van 2020 en 2019. Deze en andere cijfers leest u in de highlights van 2021. Wil u het hele jaarverslag lezen? Klik dan hier.

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2021. Tevens kunt u daarin het verslag van het Verantwoordingsorgaan en het oordeel van het intern toezicht lezen. 

U vindt het jaarverslag ook bij Formulieren & Downloads op deze website. Daar vindt u ook de verslagen van voorgaande jaren.