A

A
Gepubliceerd op 13-12-2019

Controle van gegevens

SPOA staat voor een zorgvuldige uitvoering van de pensioenadministratie. Onderdeel hiervan is een steekproefsgewijze controle van de juistheid van deelnemersgegevens. Onze toezichthouders verlangen dit van ons.

Mocht u worden geselecteerd voor deze steekproef, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Wij begrijpen dat wij met dit verzoek extra administratieve handelingen van u vragen. Maar met uw informatie helpt u SPOA om de pensioenopbouw adequaat te verzorgen. Namens alle deelnemers en gepensioneerden zijn wij u hiervoor erkentelijk.