A

A
Gepubliceerd op 13-09-2018

BPOA-leden benoemen Garmt Boonstra en Diederik Gombert tot bestuurslid

Benoeming nieuwe bestuursleden voor BPOA op extra ALV van 26 juli 2018. Door het vertrek van Paul van Bakel als voorzitter en per 1 januari 2019 van Hans Philipse uit het bestuur van BPOA, waren er binnen het bestuur vacatures ontstaan.

In de ledenvergadering van 21 juni 2018 zijn Garmt Boonstra en Diederik Gombert aan de leden voorgesteld als kandidaat bestuursleden. De leden van BPOA zijn hierna tot 12 juli 2018 in de gelegenheid gesteld om tegenkandidaten voor te dragen. Hier is geen gebruik van gemaakt. Op de extra ALV van 26 juli 2018 zijn de heren Garmt Boonstra en Diederik Gombert door de aanwezige leden tot lid van het bestuur benoemd.

Hiermee is de samenstelling van het bestuur tot 1-1-2019:

Annelien van Groningen          (voorzitter)

Roelf Jan Dijkhuizen               (secretaris)

Hans Philipse                          (penningmeester)

Garmt Boonstra                       (bestuurslid)

Diederik Gombert                    (bestuurslid)

Annelien van Groningen          (voorzitter)

Bron: www.bpoa.nl