A

A
Gepubliceerd op 03-09-2019

BPOA Enquête nog tot half september in te vullen

BPOA bepaalt als beroepspensioenvereniging de inhoud van de pensioenregeling voor openbaar apothekers. Om tot een passende pensioenregeling voor de toekomst te komen, is de mening van de achterban zeer belangrijk. Om die reden houdt BPOA op dit moment een digitale enquête onder haar leden. Wat vindt u belangrijk als het om uw pensioen gaat?

Doet u mee? Lees verder bij BPOA! (Niet meer beschikbaar)