A

A
Gepubliceerd op 23-11-2021

Bijna helft apothekers wil geen fossiele beleggingen meer

- FD Pensioenpro 23 november 2021 - Bijna de helft van de deelnemers van Pensioenfonds Openbare Apothekers wil dat het fonds beleggingen in fossiele brandstoffen verkoopt. Ook moet het pensioenfonds zijn beleggingsbeleid richten op gezondheid, vindt een grote meerderheid van de deelnemers.

Dat blijkt uit een enquête die het fonds vorige maand hield onder de 5600 deelnemers. 477 vulden de enquête volgens het fonds volledig in.

Een aantal pensioenfondsen, zoals ABP, Horeca en PME, heeft recent besloten de beleggingen in fossiele brandstoffen direct helemaal te verkopen of stapsgewijs af te bouwen. Dat was voor het apothekersfonds mede aanleiding de deelnemers hierover direct te bevragen.

45% van de deelnemers bleek het ‘volledig eens’ met de stelling dat het fonds de fossiele beleggingen ‘stapsgewijs’ moet afbouwen. Nog eens 32% is het hier deels mee eens, en wil steenkool en teerzanden alvast uitsluiten. Het fonds gaat in reactie op de uitkomst van de enquête de fossiele beleggingen de komende jaren inderdaad afbouwen, belooft Ronald Heijn, voorzitter van de beleggingscommissie, al zal dit volgens hem deels automatisch gaan.

‘We zien dat het gewicht van de fossiele sector in de benchmark geleidelijk afneemt, en verwachten dat dit de komende jaren verder zal doorzetten.’ Het fonds belegt grotendeels passief in aandelen (zie kader). Over maximaal ‘zeven of acht jaar’ is de aandelenportefeuille helemaal fossielvrij, verwacht Heijn.

De afbouw van fossiele beleggingen past bij het toenemende belang dat de apothekers hechten aan duurzaamheid. Nog steeds vindt een nipte meerderheid het rendement het belangrijkst, maar inmiddels meent 42% van de deelnemers dat het esg-beleid leidend bij de keuze van de beleggingen, en dat mag ten koste gaan van het rendement. Bij een vorige enquête over duurzaam beleggen in 2018 vond nog maar een kleine minderheid (19%) dit.

Goede gezondheid

De deelnemers mochten ook 3 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (sdg’s) aankruisen waarvan ze vinden dat die extra aandacht verdienen. Sdg 3 (goede gezondheid & welzijn) was het enige sdg dat door een meerderheid van de deelnemers (66%) werd gekozen.

De voorkeur van de deelnemers voor sdg 3 blijkt ook uit de brede steun voor de stelling dat beleggingen in bedrijven die schadelijk zijn voor de gezondheid moeten worden afgebouwd. Twee derde van de deelnemers is het hier in elk geval deels mee eens. ‘Ook dit is een duidelijk verschil met de uitkomsten uit 2018. Toen waren apothekers als groep niet bewust bezig met uitsluitingen, aldus Heijn.

Het fonds gaat bekijken hoe het de resultaten van de enquête gaat omzetten in concreet beleid. Heijn: ‘Ons beleid is altijd geweest: we sluiten niets uit naast de wettelijke uitsluitingen zoals controversiële wapens. Dat beeld zie je nu kantelen, dus we gaan zeker nadenken of we nu meer productgroepen moeten gaan uitsluiten.’ Een eerste besluit hierover is inmiddels gevallen. ‘Uit de enquête is ook naar voren gekomen dat de overgrote meerderheid (ruim 80%) van de deelnemers wil dat we op korte termijn uit tabaksfabrikanten stappen’, aldus Heijn. Hieraan geeft het fonds gevolg. ‘Onze resterende beleggingen in tabaksbedrijven in opkomende markten en in de obligatieportefeuille gaan we verkopen.’

Over verdere stappen gaat het fonds in gesprek met haar vermogensbeheerders BlackRock, Pimco en Acadian (zie kader). ‘Mocht dat niet leiden tot de gewenste resultaten, dan moeten we kijken wat we gaan doen.’ Het apothekersfonds belegt bij BlackRock en Pimco in beleggingsfondsen en heeft dus maar beperkt invloed op het beleggingsbeleid van die fondsen. Een overstap naar een mandaat met een eigen benchmark is daarom ook een optie. ‘Maar dat vergt flink wat georganiseer en leidt ook tot hogere kosten.’

Esg-momentum

Pensioen Openbare Apothekers belegt voornamelijk passief in aandelen. Tot vorig jaar gebeurde dat grotendeels via drie aandelenfondsen van Actiam, maar die zijn begin dit jaar ingeruild voor een wereldwijd, passief aandelenfonds van BlackRock dat een lichtgroene benchmark volgt. Zo wordt niet belegd in bedrijven die volgens MSCI betrokken zijn bij esg-controverses. Het enige actieve deel van de aandelenportefeuille is een allocatie van €120 mln naar Europese grote en middelgrote bedrijven, die beheerd wordt door Acadian. Omdat het hier wél om een mandaat gaat, kan het pensioenfonds in deze portefeuille wel snel stappen zetten. Sinds dit jaar wordt een deel van het Acadian-mandaat belegd in bedrijven die de sterkste verbetering laten zien op esg-gebied. ‘We hebben met Acadian afgesproken dat ze minimaal 10% meer dan de benchmark beleggen in zulke esg-verbeteraars. Ook de beleggingen in alternatieve energie moeten 10% hoger zijn dan de benchmark’, aldus Ronald Heijn, voorzitter van de beleggingscommissie. Ook is met Acadian afgesproken dat de CO2-intensiteit van de aandelenportefeuille met 50% wordt verminderd.