A

A
Gepubliceerd op 15-12-2016

Bestuurswisselingen bij SPOA

Op 1 januari aanstaande is Mariëtte van de Lustgraaf de nieuwe voorzitter van SPOA. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met haar benoeming. Mariëtte van de Lustgraaf neemt de functie over van Mark Hagenzieker, die na 21 jaar afscheid neemt van het bestuur. Ook secretaris en bestuurslid Marjolein Menheere neemt afscheid van SPOA. Elaine ten Berge en Bas Steffens zijn nieuwe aspirant-bestuursleden.

Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens nieuwe voorzitter SPOA

Mariette is sinds 2011 bestuurslid bij SPOA. Als bestuurder was zij in de afgelopen jaren lid van de communicatiecommissie en de pensioencommissie. Mariëtte van de Lustgraaf studeerde in 1986 af als apotheker aan de Universiteit Utrecht en is van 1989 tot 2014 apotheker geweest in Purmerend. Zij heeft in de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties vervuld in de apothekersbranche. Zo was zij secretaris van de Coöperatieve Vereniging Partner Apotheken en vicevoorzitter van de KNMP. 

Momenteel is zij bestuursvoorzitter van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) en is zij lid van het bestuur van PAOFarmacie. Van de Lustgraaf volgde in de afgelopen jaren diverse pensioenopleidingen en heeft onlangs het Executive Pensions Program van de Nijenrode Business Universiteit succesvol afgerond.

mariette

Marjolein Menheere neemt afscheid als bestuurslid van SPOA

Na een bestuursperiode van 11 jaar neemt Marjolein Menheere afscheid als secretaris en bestuurslid van SPOA. Marjolein is sinds het begin van haar bestuursperiode bij SPOA nauw betrokken geweest bij de samenwerking met de beroepspensioenvereniging BPOA en het verantwoordingsorgaan van SPOA. Zij was in die periode ook voorzitter van de communicatie- en pensionfundgovernance commissie. Een van de aandachtspunten uit de bestuursperiode van Marjolein was het behouden en vergroten van het draagvlak van het beleid van SPOA onder de deelnemers, slapers en gepensioneerden. Doordat tijdens haar bestuursperiode de financiële positie van SPOA veranderde, vormde dit een uitdaging zowel op communicatief gebied als ten aanzien van beleidsbepaling.
Marjolein Menheere is zelfstandig apotheker en heeft twee apotheken in Zaltbommel. Ze is bestuurslid van de Zorggroep van apothekers Concordant (’s-Hertogenbosch en omgeving) en adviserend apotheker van de geneesmiddelencommissie van de zorginstellingen van Brabantzorg. Daarnaast is zij voorzitter van het gezondheidscentrum Bommelerwaard.
  marjolein

Mark Hagenzieker stopt na 15 jaar als voorzitter van SPOA

Op 1 januari aanstaande legt Mark Hagenzieker op 68-jarige leeftijd zijn functie als voorzitter en bestuurder van SPOA neer. Hagenzieker is vanaf 2001 voorzitter geweest van het pensioenfonds. Gedurende de 15 jaar van zijn voorzitterschap heeft SPOA voor veel uitdagingen gestaan. In die periode heeft de beroepsgroep een metamorfose doorgemaakt. Waren er in 2001 vooral veel zelfstandig gevestigde apothekers, inmiddels is meer dan de helft van de apothekers in loondienst. Hierdoor is de rol van SPOA in de financiële oudedagsvoorziening van de beroepsgenoten sterk veranderd. Tal van nieuwe wet- en regelgeving is in de afgelopen jaren doorgevoerd om pensioenfondsen beter te laten aansluiten bij de veranderende maatschappij. De financiële crisis heeft de beroepsgroep en ook het pensioenfonds hard geraakt. Een lange periode van dalende rente (om de economie te stimuleren) zorgde voor kortingen op de pensioenaanspraken in een fase waarin de beroepsgroep het al moeilijk had. Dat is het pensioenfondsbestuur destijds op veel kritiek komen te staan. Inmiddels is SPOA weer in rustiger vaarwater terechtgekomen. Hagenzieker laat een financieel stabiel en goed functionerend pensioenfonds achter voor zijn opvolgers.
Mark Hagenzieker studeerde in 1975 af als apotheker aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn functie bij SPOA heeft Mark meerdere functies bekleed in de apothekersberoepsgroep. Zo was hij onder meer lange tijd bestuurslid van het Pensioenfonds voor de Medewerkers Apotheken en voorzitter van de KNMP .Het bestuur van SPOA dankt Mark hartelijk voor al zijn inzet voor de beroepsgroep in de afgelopen jaren en voor SPOA in het bijzonder.
mark

Nieuw aspirant-bestuurslid Elaine ten Berge

Per september 2016 is Elaine ten Berge aspirant-bestuurslid bij SPOA. Ten Berge studeerde in 2010 af als apotheker aan de Universiteit Utrecht. Zij is beherend apotheker in loondienst bij Apotheek Maasdijk en tweede apotheker in loondienst bij Apotheek Het Oude Land. Elaine neemt onder meer zitting in de communicatiecommissie. Zij deed al bestuurlijke ervaring op als voorzitter van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) van 2012 t/m 2014.
elaine

Nieuw aspirant-bestuurslid Bas Steffens

Per december 2016 is Bas Steffens aspirant-bestuurslid bij SPOA. Steffens studeerde in 1996 af als apotheker aan de Universiteit Utrecht. Hij is apotheker in Valkenswaard en Waalre. Steffens deed al eerder bestuurlijke ervaring op als bestuurslid van BPOA (2013 – 2016). Daarnaast was hij lid van het verantwoordingsorgaan van PMA (Pensioenfonds Medewerkers Apotheken) van 2010 tot 2014. Bas beschikt over een MBA-titel, behaald aan de Business Universiteit Nyenrode.
bas

Toestemming DNB

Het aspirant-lidmaatschap duurt maximaal een jaar. In deze periode volgen Ten Berge en Steffens opleidingen om aan het vereiste deskundigheidsniveau voor bestuursleden van een pensioenfonds te kunnen voldoen. Daarna moet De Nederlandsche Bank instemmen met de beoogde benoeming tot bestuurder van SPOA. Het bestuur van SPOA heet Elaine en Bas van harte welkom in haar midden.

Ook in het bestuur:

•Johannes Boelstra
•Fons Bakker
•Ronald Heijn