A

A
Gepubliceerd op 30-09-2022

Bestuur SPOA besluit in oktober over verhoging van de pensioenen

Met het oog op de hoge inflatie en het lange tijd uitblijven van verhogingen voor gepensioneerden, is een verhoging van de pensioenen en de pensioenaanspraken zeer welkom. Het herstel van de dekkingsgraad gaat echter samen met een daling van het vermogen. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van een verhoging van de pensioenen. In oktober besluit het bestuur of een voorwaardelijke verhoging kan worden toegezegd. Hierbij weegt het bestuur enerzijds de risico’s af en anderzijds de belangen van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

(Dit is een update van het nieuwsbericht van 25 juli)

Beleidsdekkingsgraad stijgt

De beleidsdekkingsgraad van SPOA is eind augustus 108,2% en zal in september naar verwachting verder stijgen. Dat betekent dat het bestuur als gevolg van gewijzigde wetgeving de mogelijkheid heeft om een verhoging van de pensioenen door te voeren.

Evenwichtige belangenafweging

De stijging van de dekkingsgraad is natuurlijk goed nieuws. Maar het zal niemand ontgaan dat de financiële en economische wereld instabiel is. Tegelijkertijd werken BPOA en SPOA aan de invoering van een nieuwe pensioenregeling. Een verhoging nu heeft gevolgen voor de voorbereidingen op de overgang naar de nieuwe regeling.

Het bestuur van SPOA weegt af of een verhoging mogelijk is zonder een deel van de deelnemersgroepen (inclusief pensioengerechtigden) extra te bevoordelen of te benadelen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank toetst besluiten van het bestuur op deze evenwichtige belangenafweging.

De huidige pensioenregeling biedt de mogelijkheid om per jaar 1,5% voorwaardelijk te verhogen – naast de 1,5% vaste verhoging die jaarlijks wordt toegekend aan deelnemers tot aan de pensioenrichtleeftijd. De voorwaardelijke verhoging zou over 2022 (met terugwerkende kracht) en 2023 kunnen worden toegekend.