A

A
Gepubliceerd op 31-10-2022

Bestuur SPOA besluit definitief over pensioenverhoging op 14 november

Afgelopen maand heeft het bestuur van SPOA zich gebogen over een mogelijke verhoging van de pensioenen. Directe aanleiding is de gestegen dekkingsgraad in combinatie met een tijdelijke aanpassing van de wetgeving. Hierdoor wordt het toekennen van een pensioenverhoging mogelijk.

Het bestuur onderzoekt de gevolgen van een verhoging in de komende weken nog nader. Daarnaast wil het bestuur een mogelijke verhoging bespreken met het Verantwoordingsorgaan en het bestuur van BPOA.

Uiterlijk 14 november neemt het bestuur een definitief besluit. Alle deelnemers en gepensioneerden worden daarna persoonlijk van het besluit op de hoogte gesteld.   

Stijging rente

Hoewel het rendement op de beleggingen negatief is dit jaar, stijgt de actuele dekkingsgraad snel. De dekkingsgraad was per 1 januari nog 101,8% en per 30 september gestegen naar 120,0%. Die stijging komt vooral door de verhoging van de rente. Daardoor hoeven we minder geld in kas te hebben om alle pensioenen van alle deelnemers te kunnen betalen. Dat compenseert het negatieve rendement op de beleggingen ruimschoots.

Het bestuur begrijpt goed dat deelnemers graag een verhoging van hun pensioen zien. Daarom wordt deze mogelijkheid nu serieus onderzocht door het bestuur. We kunnen volgens de huidige regeling maximaal 1,5% voorwaardelijke indexatie toekennen in één jaar. 

Evenwichtige belangenafweging

Het bestuur weegt af of de verhoging evenwichtig is voor alle deelnemers van SPOA, zowel de actieven als de slapers en gepensioneerden. Bovendien kijkt het bestuur welk mogelijk effect een verhoging heeft voor de overgang naar het nieuwe stelsel. We willen immers niet in de situatie komen dat we binnenkort het pensioen weer moeten verlagen, omdat de financiële markten onrustig zijn.